Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juli 2016

D66 Defensiemiddag 2016: Keuzes maken.

Net als vorig jaar wordt op 1 oktober 2016 in Rotterdam de D66 Defensiemiddag georganiseerd door de D66 Thema Afdeling Internationale Veiligheid & Defensie.

Deze middag zal in het teken staan van de urgente politieke keuze die gemaakt dienen te worden ten aanzien van Defensie in het snel veranderende geopolitieke landschap.

Wij zullen dan luisteren naar bijdragen van en in debat gaan met:

Voorts zullen alle 3 parlementaire Defensie-woordvoerders van D66 hun visie op zowel het te berde gebrachte als de situatie in het algemeen met u delen:

D66 Eerste Kamer-lid Joris Backer zal de rol van dagvoorzitter op zich nemen.  Evenals vorig jaar zult u in de gelegenheid zijn om uitgebreid met sprekers en parlementsleden te discussiëren.

Thema:  Keuzes Maken

Er is genoeg geanalyseerd en geëvalueerd[1].  Het is inmiddels wel duidelijk dat er (veel) teveel bezuinigd is op Defensie.  Er moet geld bij.  Minister Hennis-Plasschaert (VVD) heeft als doel geformuleerd om de Defensiebegroting op het niveau van het gemiddelde van de Europese NATO partners te brengen.  Dat is iets waarmee Nederland voorlopig wel vooruit kan en waarvoor ook politiek draagvlak lijkt te bestaan.

D66 zou D66 niet zijn als niet onmiddellijk de vraag gesteld zou worden wat er dan met dat extra geld gedaan moet worden.  Het is inmiddels genoegzaam bekend dat er grote en structurele tekorten bij Defensie bestaan en het ligt voor de hand dat die met de extra fondsen allereerst weggewerkt worden zodat o.a. het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht weer in lijn wordt gebracht met de ambities die de Nederlandse politiek heeft.  Maar voor wat daarna moet gebeuren dringen zich nieuwe vragen op, waar de Nederlandse politiek een visie op moet hebben.

Welke kant willen wij dat Defensie op gaat?  Gaan we bestaande capaciteiten allemaal één op één vervangen en eventueel uitbreiden?  Of slaan we nieuwe wegen in?  Zo ja, welke?  Op welke gronden besluiten we welke wegen dat moeten zijn?  Waar moet de focus liggen?  Richten wij ons op het Oosten, waar een grillig en onvoorspelbaar geworden Rusland voor onrust zorgt?  Of moeten we vooral kijken naar de chaos in het Zuiden met alle menselijke drama’s die daarvan het gevolg zijn?  Zijn dit de enige dreigingen waarmee wij ons moeten, c.q. kunnen, bezighouden of is er nog meer?  Wat voor consequenties heeft dit alles voor de inrichting van de krijgsmacht in de toekomst?  Het is een kwestie van keuzes maken, maar welke keuzes maken we?

kareldoormanhawkers

 

Dit zijn natuurlijk bij uitstek politieke vragen.  Althans, er moeten politieke visies en standpunten ten grondslag liggen aan de antwoorden die erop gegeven worden.  En daarom wil D66 met de leden, en met andere belangstellenden en belanghebbenden, in debat.  Dat doen wij op zaterdag 1 oktober a.s. van 13:00u tot 18:00u in de Leopoldzaal van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.  U bent daarbij van harte uitgenodigd.

Inschrijven dient u vooraf via deze link te doen. 
(In verband met kosten voor catering, zaalhuur e.d. vragen we een eigen bijdrage van €7,50.)

Agenda
Vanaf 12:00 Inloop
13:00  Aanvang inleidingen door sprekers
14:15   Paneldiscussie
15:00  Pauze
15:30  Zaaldiscussie
17:00  Einde programma, borrel tot 18:00u

Locatie

De D66 Defensiemiddag 2016 wordt gehouden in de Leopoldzaal van

Erasmiaans Gymnasium, Rotterdam

Wytemaweg 25, 3015 CN, Rotterdam

 

Bereikbaarheid

Het Erasmiaans Gymnasium is goed bereikbaar zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

Openbaar Vervoer

Vanaf het Rotterdam Centraal station neemt u metro D of E.  Stap op station Beurs over op metro A, B of C richting Erasmus MC.  Op station Erasmus MC uitstappen.  Als u de aanwijzingen voor het Erasmus MC volgt komt u vanzelf op de Wytemaweg.  Het Erasmiaans Gymnasium ligt tegenover het Erasmus MC en is op 1 oktober gemakkelijk te herkennen aan de D66 vlaggen buiten de deur.

Vanaf het NS station Blaak neemt u metro A, B of C richting Erasmus MC.  Op station Erasmus MC uitstappen.  Als u de aanwijzingen voor het Erasmus MC volgt komt u vanzelf op de Wytemaweg.  Het Erasmiaans Gymnasium ligt tegenover het Erasmus MC en is op 1 oktober gemakkelijk te herkennen aan de D66 vlaggen buiten de deur.

Met de auto

Zet op uw navigatie-systeem “Parkeergarage Museumpark, Museumpark, Rotterdam” en volg de aanwijzingen.  Als u uw auto heeft geparkeerd, loopt u het Museumpark uit richting Erasmus MC.  Het Erasmiaans Gymnasium ligt tegenover het Erasmus MC en is op 1 oktober gemakkelijk te herkennen aan de D66 vlaggen buiten de deur.

[1] Met nadruk zij gesteld dat de inhoud van deze site de opinie van de Thema Afdeling Internationale Veiligheid en Defensie weergeeft, maar niet noodzakelijkerwijs die van D66.

Historische afbeeldingen © NIMH, Ministerie van Defensie.