Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 februari 2018

Duurzame Krijgsmacht: Werksessie Klimaat en Veiligheid

Op zaterdag 13 januari jongstleden hielden de thema afdelingen Internationale Veiligheid & Defensie en Duurzaam in samenwerking met de Tweede Kamerfractie een werksessie over klimaat en veiligheid. Deze brainstorm dag, gehouden in de fractie kamer van D66, is onderdeel van het opstellen van een brede integrale veiligheidsvisie van de partij, waartoe de thema afdeling een aanzet heeft gegeven, en de partij op congres C103 per motie ook toe heeft opgeroepen.

Na introducties door Tweede Kamerlid en defensie woordvoerder Salima Belhaj, voormalig Minister van Defensie Joris Voorhoeve (“Ontwikkelingen internationale veiligheid en rampen”) en KTZT b.d. Marcel Hendriks Vettehen (“Energie voor inzet”) gingen de deelnemers in een vijftal werkgroepen aan de slag in een brainstorm sessie.

Werksessie

Een vijftal groepjes werden gevormd door de aanwezige deelnemers, elk met een subthema an vraagstelling.

 • Internationale Missies
  Hoe kunnen we bij inzet van militairen internationale missies verduurzamen?
 • Bedrijfsvoering Defensie
  Hoe kan defensie haar bedrijfsvoering verduurzamen?
 • Klimaatdoelstellingen & Defensie
  Hoe kunnen de klimaatdoelstellingen worden geïntegreerd bij defensie?
 •  Defensie materieel – energieverbruik
  Hoe kan de aanschaf en onderhoud van defensiematerieel leiden tot een duurzame krijgsmacht? Hoe kan defensie minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen?
 • Innovatie & technologie
  Hoe kan defensie door inzet en ontwikkeling van innovatie en technologie verduurzamen?

Vanuit deze sessies zijn concrete voorstellen gekomen en vastgelegd, welke mede dienen als input voor een D66 Visie op Internationale Veiligheid en Defensie, die medio eind 2018 verwacht wordt opgeleverd te worden.